Πώληση του 100% του ΑΔΜΗΕ

Πώληση του 100% του ΑΔΜΗΕ – Με «τρίπλα» θα πάρει το δημόσιο το 34%

Φόρος αίματος στα ορυχεία της ΔΕΗ

Σε 35 ανέρχονται το 2012 τα εργατικά ατυχήματα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Αναδρομικά επιδόματα τέκνων 2013

Αναδρομικά επιδόματα τέκνων από 1/1/2013 δίνετε απο τις 14/8/2013

Από τα γραφεία… στα ορυχεία!

Χιλιάδες εργαζόμενοι της ΔΕΗ, τους επόμενους μήνες, θα βρεθούν από τα γραφεία στα… ορυχεία

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

PWC: Χρειάζονται Άμεσα 350 Εκατ. Ευρώ για την Στήριξη της Αγοράς Ενέργειας


Η ΡΑΕ δημοσίευσε τα βασικά συμπεράσματα και τις προτάσεις της μελέτης, την οποία εκπόνησε για λογαριασμό της η PricewaterhouseCoopers (PWC), με αντικείμενο τη βραχυπρόθεσμη επίλυση των ταμειακών ελλειμμάτων της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η εταιρεία υπολογίζει σε 330 εκατ. ευρώ τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, εκ των οποίων τα 110 εκατ. ευρώ αφορούν τις ΑΠΕ.
Δεινή η Οικονομική Κατάσταση
Η PWC αναφέρει σχετικά ότι «η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, διαφαίνεται ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Το σύνολο των παικτών στην αλυσίδα αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει μεγάλα ταμειακά προβλήματα, όπου πιθανές επιπρόσθετες, έστω και οριακά, καθυστερήσεις στις ταμειακές ροές, σε οποιαδήποτε σημείο της αλυσίδας, θα έχει σημαντική επίπτωση στον ομαλό εφοδιασμό της χώρας».
Στα πλαίσια αυτά, τα ταμειακά ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ εκτιμώνται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι «το αναμενόμενο έλλειμμα από τις ΑΠΕ εκτιμάται στο τέλος του 2012 να παραμείνει στα επίπεδα του 2011 δηλαδή περίπου €200 εκατ.. Και αυτό γιατί ενώ έχει προβλεφθεί μείωση του ελλείμματος κατά €100 εκατ. περίπου, επιπρόσθετα ελλείμματα της τάξης των €110 εκατ. περίπου αναμένονται να δημιουργηθούν στην αγορά προερχόμενα κυρίως από χαμηλότερες εκτιμήσεις εσόδων ή / και μη είσπραξη του Τέλους ΕΡΤ, του Ειδικού Τέλους Λιγνίτη, της δημοπράτησης δικαιωμάτων CΟ2, καθώς και από έλλειμμα λόγω παλαιότερης χρήσης των Εσόδων από Διασυνδέσεις υπέρ των ΑΠΕ».
Πιο αναλυτικά, για φέτος αναμένεται η είσπραξη 10 εκατ. ευρώ λιγότερων από το Τέλος ΕΡΤ, 7 εκατ. λιγότερα από το τέλος λιγνίτη, 50 εκατ. λιγότερα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών και πρόσθετα ελλείμματα από «έσοδα διασυνδετικών δικαιωμάτων» τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν υπέρ ΑΠΕ.
Οι Προτάσεις:
Με αφορμή τις παραπάνω διαπιστώσεις, η PWC θεωρεί πως οι Αρμόδιες Αρχές οφείλουν να εξετάσουν τη δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης της αγοράς εντός του Απριλίου με ποσό τουλάχιστον €350 εκατ. ευρώ. Επίσης, αναδεικνύει τα εξής θέματα, τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω με τους αρμόδιους φορείς:
I.Δυνατότητα χρηματοδότησης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειαςαπό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ταμειακών ελλειμμάτων που προέκυψαν στην αγορά. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει να διερευνηθεί η εξεύρεση άμεσης χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές.
II.Εκτίμηση των εσόδων από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών CO2, καθώς και των σχετικών ταμειακών ροών στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, εφ’ όσον για την πληρωμή του ως άνω δανείου ο ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ (κατόπιν νομοθετικής παρέμβασης) θα αξιοποιήσουν τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις αυτές.
III.Μηχανισμός κάλυψης των υποχρεώσεων ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ προς τους Παραγωγούς βάσει της αρχή της αναλογικότητας.
IV.Αποπληρωμή των οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς τον ΑΔΜΗΕ των Εσόδων από Διασυνδέσεις.
V.Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, βάσει του υφιστάμενου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο ΑΔΜΗΕ εισπράττει και αποδίδει το Τέλος ΑΠΕ και άλλες σχετικές χρεώσεις στο ΛΑΓΗΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των επισφαλειών της Προμήθειας, ο ΑΔΜΗΕ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σημαντικών ταμειακών ελλειμμάτων, και συνεπώς ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το ΛΑΓΗΕ, προτείνεται η τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ώστε ο ΛΑΓΗΕ να εισπράττει τις χρεώσεις αυτές απ’ ευθείας από την Προμήθεια. Αυτό θα απλοποιήσει μελλοντικές παρεμβάσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν, αφού πρόσθετα ελλείμματα προερχόμενα από το Λογαριασμό ΑΠΕ θα τα καλύπτει ο ΛΑΓΗΕ μέσω των εσόδων από τις δημοπρατήσεις.
VI.Υποστήριξη της ταμειακής ρευστότητας της Προμήθειας (ΔΕΗ και λοιποί προμηθευτές),ως προς την καταβολή μόνο των εισπραχθέντων, όσον αφορά χρεώσεις μη άμεσα σχετιζόμενες με την ενέργεια και τα δίκτυα, όπως το Τέλος ΑΠΕ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.
VII. Επιπλέον, είναι σημαντικός ο καθορισμός πρόσθετων άμεσων παρεμβάσεων για τη μείωση του ελλείμματος της αγοράς,όπως π.χ. αποδέσμευση λογαριασμών Energa/Hellas Power και καταβολή των σχετικών ποσών στο ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ, αναλογικά των απαιτήσεων τους, καθώς και αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΦΠΑ στο ΛΑΓΗΕ.
Η ΡΑΕ σημειώνει σχετικά με το θέμα του ελλείμματος (είτε λόγω Λογαριασμού ΑΠΕ, είτε λόγω οφειλών Energa/Hellas Power, είτε λόγω των αυξανόμενων επισφαλειών της Προμήθειας) ότι είναι σημαντικά πιο πολύπλοκο και το θέμα του δανείου αποτελεί προσωρινή ενέργεια και μόνο, και όχι βιώσιμη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των ως άνω μέτρων για την εξομάλυνση των χρηματοροών μπορεί να επαναφέρουν την αγορά στην υφιστάμενη δυσχερή θέση.

«Όχι» της Τρόικας σε Δανεισμό του ΛΑΓΗΕ από το Παρακαταθηκών και Δανείων«Πάγο» έχει βάλει η τρόικα στην απόπειρα να ενισχυθεί η ρευστότητα του ΛΑΓΗΕ με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energia, η τρόικα έχει ζητήσει συγκεκριμένο πλάνο χρηματοδότησης του ΛΑΓΗΕ, αμφισβητώντας επί της ουσίας όχι μόνον τα νούμερα που προβάλλονται, αλλά ακόμη και το τι θεωρείται κρατική βοήθεια. Η εμπλοκή αυτή αποθαρρύνει την επιδιωκόμενη προσπάθεια του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να πάρει σημαντική ανάσα για την περιορισμένη ρευστότητα που αντιμετωπίζει και επιτείνει στο μέγιστο τα προβλήματα τα αγοράς, που ασφυκτιά από το ντόμινο χρεών.
Η δυνατότητα δανειοδότησης του ΛΑΓΗΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων άνοιξε ύστερα από την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης λίγο πριν από το Πάσχα. Ο λειτουργός της αγοράς θα μπορούσε να εξασφαλίσει ικανό δάνειο, με εγγύηση μελλοντικά έσοδα από την πώληση δικαιωμάτων ρύπων. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, η «τρύπα» του ΛΑΓΗΕ εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ και αφορά σε πληρωμές προς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (θερμική και ΑΠΕ).
Το πρόβλημα αγγίζει άμεσα και τη ΔΕΠΑ, αν και σύμφωνα με τις πληροφορίες του energia, η Επιχείρηση έχει καταφέρει, τουλάχιστον γι αυτό το μήνα, να καταβάλει στην Gazprom ποσό περί τα 120 εκατ. ευρώ για την προμήθεια φυσικού αερίου, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών της, οπότε η τροφοδότηση της αγοράς για ένα μήνα ακόμη θα γίνεται κανονικά. Άγνωστο, όμως, είναι τι θα γίνει στη συνέχεια.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές που μίλησαν στο energia, η τρόικα αμφισβητεί ευθέως την «τρύπα» του ΛΑΓΗΕ, κάτι το οποίο παραδέχονται και οι ίδιες πηγές, καθώς δεν είναι γνωστό επακριβώς το ποσό αυτό. Την ίδια στιγμή η τρόικα ανησυχεί και για το τι θεωρείται κρατική ενίσχυση ή όχι. Με αυτά τα δεδομένα, έχει «παγώσει» την προοπτική ενίσχυσης της ρευστότητας του ΛΑΓΗΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με άγνωστες συνέπειες για τη λειτουργία της αγοράς.
Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα του ΛΑΓΗΕ μεγεθύνεται και από το «φέσι» που έβαλε η βουλγαρική εταιρία Vivid Power, η οποία πτώχευσε. Σύμφωνα με υπάρχουσες πληροφορίες, χρωστά στο ΛΑΓΗΕ για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το ποσό πλέον των 13 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές της προς τον ΑΔΜΗΕ υπολογίζονται περίπου σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Από τη βουλγαρική Vivid Power, το νέο κανόνι 13 εκατ. ευρώ στην αγορά

Στο ίδιο έργο - αν και σε μικρότερη κλίμακα - θεατές φαίνεται ότι βρισκόμαστε εκ νέου στην αγορά ηλεκτρισμού καθώς από την περασμένη Παρασκευή έχει τεθεί εκτός αγοράς λόγω χρεών η βουλγαρική εταιρεία εμπορίας ηλεκτρισμού Vivid Power.
Τα χρέη της εταιρείας προς το ΛΑΓΗΕ μόνο για την ενέργεια που αγόρασε το Φεβρουάριο ανέρχονται σε 5 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό ύψος των οφειλών ξεπερνά τα 13 εκατ. ευρώ, πιθανόν να φτάνει μέχρι και τα 20 εκατ. ευρώ.
Η Vivid Power EAD, που μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο τροποποίησε λόγω αλλαγής μετοχικής σύνθεσης την άδειά της για εμπορία ενέργειας, πραγματοποιούσε αγορές ενέργειας από το pool και στη συνέχεια εξήγαγε ενέργεια προς την Τουρκία.
Με βάση την τελευταία τροποποίηση διαθέτει άδεια εμπορίας 100MW για έξι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για 20 έτη επιπλέον.
Στα τέλη Μαρτίου ωστόσο, κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές της εταιρείας προς το ΛΑΓΗΕ για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου.
Ακολούθησε έντονη αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και του ΛΑΓΗΕ ενώ δόθηκε περιθώριο μέχρι την Παρασκευή για την καταβολή των οφειλομένων.
Μετά την παρέλευση της διορίας, εστάλη η επιστολή του ΛΑΓΗΕ με την οποία η εταιρεία τέθηκε εκτός αγοράς, γεγονός που κατέστησε ληξιπρόθεσμες όλες τις οφειλές της εταιρείας για τις αγορές
που έκανε τόσο το Μάρτιο όσο και τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος της οφειλής να υπολογίζεται μεταξύ 13 και 20 εκατ. ευρώ.
Χρέος εκτός από το ΛΑΓΗΕ, υπάρχει και προς τον ΑΔΜΗΕ, το ποσό ωστόσο είναι αρκετά μικρότερο και δεν ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.
Η Vivid Power EAD, είναι βουλγαρική εταιρεία εμπορίας, με έδρα τη Σόφια, ενώ στην ελληνική αγορά φέρεται να έχει αποκτήσει άδεια προμήθειας για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2007. Πάντως, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες μετοχική σχέση με τη Vivid φέρεται να έχει η
επίσης βουλγαρική εταιρεία εμπορίας OET Energy.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΟΕΤ εξαγόρασε πρόσφατα τη Vivid, σενάριο που εφόσον
ισχύει ενισχύει τις ... "ομοιότητες" με το μεγάλο κανόνι των Hellas Power και Energa.
Ήδη από σήμερα πάντως η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία ενημερώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις ενέργειες του ΛΑΓΗΕ και έχει καλέσει - αναφέρουν πληροφορίες - σε ακρόαση τους εκπροσώπους της εταιρείας.
Συνεννοήσεις έχουν ήδη γίνει με τον τούρκο διαχειριστή, ο οποίος και υπολόγιζε για την αγορά
τις γείτονος τις εισαγωγές που έκανε η Vivid, ενώ οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τόσο τον ευρωπαίο διαχειριστή ENTSO όσο και την ένωση εταιρειών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας EFEET για την υπόθεση της Vivid
Το νέο "φέσι" εντείνει τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας αλλά και των ελλειμμάτων του ΛΑΓΗΕ.
Με βάση την μελέτη της PWC που εκπονήθηκε ακριβώς για το θέμα του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, έχουν εντοπιστεί τρεις αιτίες:
- Τα χρέη των Energa και Hellas Power
- Το αυξανόμενο έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ
- Και οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος από απλούς καταναλωτές της ΔΕΗ, που ως γνωστόν έχουν ξεπεράσει το 1 δις.

PWC: Το δάνειο στο ΛΑΓΗΕ δεν αρκεί για να μην καταρρεύσει η αγορά

Στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθεί εντός των επόμενων ημερών η μελέτη την οποία εκπόνησε για λογαριασμό της ΡΑΕ η εταιρεία συμβούλων Price Waterhouse Coopers για την αντιμετώπιση των ταμειακών ελλειμμάτων της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αιτίες για το έλλειμμα οφείλονται, σύμφωνα με την PWC στις αυξημένες επισφάλειες των εταιρειών προμήθειας, στο έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ και στις οφειλές των Energa και Hellas Power. Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες άμεσες και μεσοπρόθεσμες προτάσεις ωστόσο επισημαίνει ότι, όσο απαραίτητο είναι να υπάρξει ένεση ρευστότητας με δάνειο από το Παρακαταθηκών και Δανείων (όπως έχει αποκαλύψει ήδη το energypress), άλλο τόσο ανεπαρκής είναι ως λύση, καθώς αποτελεί προσωρινή ενέργεια και μόνο, ενώ καθυστερήσεις στην υιοθέτηση ριζικών μέτρων για την εξομάλυνση των χρηματοροών θα επαναφέρουν και πάλι την αγορά στη σημερινή δραματική θέση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη της PWC καταλήγει στις εξής βασικές προτάσεις: • Την άμεση χρηματοδότηση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή άλλες εναλλακτικές πηγές προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ταμειακών ελλειμμάτων της αγοράς. • Την αξιοποίηση των εσόδων από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών CO2, και των σχετικών ταμειακών ροών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, για την πληρωμή του δανείου από τον ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ • Τη δημιουργία μηχανισμού κάλυψης των υποχρεώσεων ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ προς τους Παραγωγούς βάσει της αρχή της αναλογικότητας. • Την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ώστε ο ΛΑΓΗΕ να εισπράττει απ’ ευθείας από τις εταιρείες προμήθειας το τέλος ΑΠΕ. • Την υποστήριξη της ταμειακής ρευστότητας της ΔΕΗ και των υπόλοιπων προμηθευτών με τη θέσπιση υποχρέωσης να καταβάλλουν μόνον τα εισπραχθέντα ποσά που αφορούν τις πέραν της ενέργειας χρεώσεις, όπως το Τέλος ΑΠΕ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. • Την αποδέσμευση των λογαριασμών Energa και Hellas Power ώστε να καταβληθούν τα σχετικά ποσά στο ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ.

Τελεσίγραφο ΡΑΕ σε 15 εταιρείες προμήθειας: Πληρώστε μέχρι τις 15 Μαΐου ειδάλλως…

Πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στα φέσια της αγοράς ηλεκτρισμού καθιερώνει  η ΡΑΕ, η οποία δίνει περιθώριο μέχρι τις 15 Μαΐου, σε 15 εταιρείες προμήθειας προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν απέναντι στο ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να μην έχουν καλύψει τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές ή/και να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το λειτουργό και το διαχειριστή της αγοράς.
Οι επιστολές της ΡΑΕ θα σταλούν προς τους αποδέκτες τους πιθανόν ακόμη και μέσα στη μέρα και σε αυτές η ανεξάρτητη αρχή, θα προειδοποιεί ρητά ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η ανεξάρτητη αρχή θα κινήσει αυτόματα τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων περιλαμβανομένης και της ανάκλησης της άδειας.
Σημειώνεται ότι τόσο ο ΛΑΓΗΕ όσο και ο ΑΔΜΗΕ, μετά από αίτημα της ανεξάρτητης αρχής, έχουν παραδώσει στη ΡΑΕ δύο λίστες, στις οποίες περιλαμβάνονται: στην πρώτη τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν σήμερα οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας και στη δεύτερη οι εγγυητικές επιστολές που πρέπει να καταβάλει η κάθε εταιρεία χωριστά ανάλογα με το πελατολόγιο που διατηρεί.
Έτσι για παράδειγμα ενώ οι εγγυήσεις έπρεπε να είχαν κατατεθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου, επί συνόλου 15 εταιρειών, μόλις 2 είχαν συμμορφωθεί και οι υπόλοιπες δεν έχουν καταθέσει εγγύηση. Τα ποσά μονό μικρά δεν είναι και για το μεγαλύτερο προμηθευτή μεταφράζονται σε ποσά της τάξης των αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ονομάτων των εταιρειών που έχουν «ανοιχτούς λογαριασμούς με το ΛΑΓΗΕ ή / και το ΔΕΣΜΗΕ» περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα της αγοράς
Παρά το μεγάλο αριθμό των εταιρειών που εμφανίζονται ασυνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους, πάντως, οι αρμόδιες αρχές, δηλαδή η ΡΑΕ, ο ΛΑΓΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν με κάθε κόστος, την επανάληψη του φαινομένου της Energa & Hellas Power. «Δεν πρόκειται να καλύψουμε κανέναν, δεν υπάρχει περίπτωση να επαναληφθούν οι περιπτώσεις Energa & Hellas αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές που τονίζουν ότι δεν πρόκειται υπάρξει καμία παρέκκλιση από τα όσα ρητά αναφέρονται στους νόμους και θα ανακληθούν άδειες
Θυμίζουμε ότι η αρχή έγινε με την υπόθεση της Vivid Power, η οποία πάντως διαφέρει σε σύγκριση με τις περιπτώσεις άλλων εταιρειών εμπορίας, καθώς στη βουλγαρική εταιρεία υπάρχουν υπόνοιες ότι πιθανόν να έχουν τελεστεί διάφορες πράξεις που πιθανόν να εμπίπτουν στο κοινό ποινικό δίκαιο.