Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

PWC: Το δάνειο στο ΛΑΓΗΕ δεν αρκεί για να μην καταρρεύσει η αγορά

Στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθεί εντός των επόμενων ημερών η μελέτη την οποία εκπόνησε για λογαριασμό της ΡΑΕ η εταιρεία συμβούλων Price Waterhouse Coopers για την αντιμετώπιση των ταμειακών ελλειμμάτων της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αιτίες για το έλλειμμα οφείλονται, σύμφωνα με την PWC στις αυξημένες επισφάλειες των εταιρειών προμήθειας, στο έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ και στις οφειλές των Energa και Hellas Power. Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες άμεσες και μεσοπρόθεσμες προτάσεις ωστόσο επισημαίνει ότι, όσο απαραίτητο είναι να υπάρξει ένεση ρευστότητας με δάνειο από το Παρακαταθηκών και Δανείων (όπως έχει αποκαλύψει ήδη το energypress), άλλο τόσο ανεπαρκής είναι ως λύση, καθώς αποτελεί προσωρινή ενέργεια και μόνο, ενώ καθυστερήσεις στην υιοθέτηση ριζικών μέτρων για την εξομάλυνση των χρηματοροών θα επαναφέρουν και πάλι την αγορά στη σημερινή δραματική θέση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη της PWC καταλήγει στις εξής βασικές προτάσεις: • Την άμεση χρηματοδότηση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή άλλες εναλλακτικές πηγές προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ταμειακών ελλειμμάτων της αγοράς. • Την αξιοποίηση των εσόδων από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών CO2, και των σχετικών ταμειακών ροών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, για την πληρωμή του δανείου από τον ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ • Τη δημιουργία μηχανισμού κάλυψης των υποχρεώσεων ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ προς τους Παραγωγούς βάσει της αρχή της αναλογικότητας. • Την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ώστε ο ΛΑΓΗΕ να εισπράττει απ’ ευθείας από τις εταιρείες προμήθειας το τέλος ΑΠΕ. • Την υποστήριξη της ταμειακής ρευστότητας της ΔΕΗ και των υπόλοιπων προμηθευτών με τη θέσπιση υποχρέωσης να καταβάλλουν μόνον τα εισπραχθέντα ποσά που αφορούν τις πέραν της ενέργειας χρεώσεις, όπως το Τέλος ΑΠΕ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. • Την αποδέσμευση των λογαριασμών Energa και Hellas Power ώστε να καταβληθούν τα σχετικά ποσά στο ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου