Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Μέσα στο Μάρτιο θα οριστικοποιηθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ

Μέσα στο Μάρτιο θα οριστικοποιηθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, σύμφωνα με όσα προβλέπει το κείμενο του μνημονίου Νο 2 που διένειμε χθες ο κ. Παπακωνσταντίνου, χαρτογραφώντας τις υποχρεώσεις του υπουργείου του έναντι της τρόικας.
Όπως έγκαιρα έχει αποκαλύψει το energypress, προβλέπεται ακόμα η πλήρης απελευθέρωση στα τιμολόγια ρεύματος, η χωριστή πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, η απελευθέρωση στα ωράρια των πρατηρίων καυσίμων, ο διαχωρισμός ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ κ.λπ.
Σύμφωνα με το κείμενο των υποχρεώσεών του που διένειμε χθες ο κ. Παπακωνσταντίνου, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ μπαίνει στην τελική ευθεία και μάλιστα λίαν συντόμως: Μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μήνα θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η πρόταση των συμβούλων για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησής της.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, μπαίνει πλέον ρητά από την τρόικα η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγής, πέραν της λιγνιτικής. «Η εν λόγω πώληση είναι χωριστή από την αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας που προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής για την ελληνική υπόθεση λιγνίτη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μνημόνιο. Δίνεται βεβαίως η δυνατότητα πώλησης μαζί υδροηλεκτρικών και λιγνιτικών μονάδων, ωστόσο «η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας δεν πρέπει να καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Επιτροπής και δεν θα εμποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής». Υπενθυμίζεται ότι η πώληση λιγνιτικών μονάδων αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας για λόγους νομοθεσίας ανταγωνισμού, ανεξάρτητα από το μνημόνιο. Μέχρι το τέλος Μαρτίου η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρόσβαση τρίτων στα λιγνιτικά αποθέματα.
Το ΥΠΕΚΑ δεσμεύεται βεβαίως ότι θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα, αναφέρει ωστόσο ότι στην απόφασή του «θα συνεκτιμηθούν οι απαιτήσεις που θα τεθούν από την ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην χονδρεμπορική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για την ΔΕΗ από την πώληση παγίων».
Απελευθέρωση τιμολογίων
Από το κείμενο του μνημονίου προβλέπεται επίσης η απελευθέρωση, μέχρι τα μέσα του 2013, των τιμολογίων ρεύματος για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών εκτός από τους χαρακτηρισμένους ως «ευάλωτους», εκείνους δηλαδή που εντάσσονται στο «κοινωνικό τιμολόγιο». Μέχρι τότε θα πρέπει οι τιμές λιανικής του ρεύματος να αντανακλούν το κόστος του ρεύματος στη χονδρική. Το ΥΠΕΚΑ έχει δεσμευθεί να εκπονήσει μέσα στο 2012 τη μελέτη για την πλήρη απελευθέρωση των τιμολογίων, ακόμα και στη χαμηλή τάση.
Απελευθέρωση στα βενζινάδικα
Το μνημόνιο προβλέπει επίσης, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να απελευθερωθούν πλήρως και άμεσα, μέχρι το τέλος Μαρτίου, τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με παράλληλη εφαρμογή του τρέχοντος συστήματος υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περιτροπής, σε ορισμένο αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας. Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ συντάσσουν ήδη τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Διαχωρισμός ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ
Στο δεσμευτικό κείμενο του μνημονίου αναφέρεται ακόμα ότι ο διαχωρισμός ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ (ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου) θα πρέπει να έχει γίνει μέσα στο 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναγκαίες εταιρικές μεταβολές ώστε ο ΔΕΣΦΑ να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις. Όπως υποστηρίζει, «με δεδομένο ότι η επιχείρηση ήδη λειτουργεί ως θυγατρική η διαδικασία ιδιοκτησιακού διαχωρισμού είναι απλούστερη. Η εταιρία εντάσσεται στη διαδικασία αποκρατικοποίησης της μητρικής ΔΕΠΑ. Η τελική μορφή του Ιδιοκτησιακά Διαχωρισμένου Διαχειριστή – σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας – θα καθοριστεί από το μοντέλο που θα προκριθεί κατά την διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται να διατηρήσει τουλάχιστον το 34% του ΔΕΣΦΑ»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου