Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων 3/9/2013

το οποίο
χρησιμοποιείται για τη
συμμετοχή σε
διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση
εργασίας
ορισμένου χρόνου
σ
ε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή
νομικά
πρόσωπα των
ΟΤΑ
, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις
σχετικά με τ
α προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξη

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1
Παράρτημα
Παράρτημα  Η/Υ
Απόδειξη γλωσσομάθειας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου