Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΔΜΗΕ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σ.Ε.Μ.ΕΝ ΔΕΗ Α.Ε.
Μέλος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ


Αγαπητοί συνάδελφοι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε  την Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ΑΔΜΗΕ Αριθμός 22/2012 η οποία αναφέρεται στις Υπηρεσιακές μετακινήσεις Προσωπικού ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1.   Για τους τακτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και τους έκτακτους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου που υπηρετούν στον ΑΔΜΗΕ ,οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους καθορίζεται ότι:                                     

Α. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (€50).

Β. Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία οι δικαιούχοι εντάσσονται, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής:
Α.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ||        μέχρι € 80
Β.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  |||      μέχρι € 65
Γ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  |V       μέχρι € 50
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Γ. Η διανυκτέρευση επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από 90 χιλιόμετρα εφόσον κινείται με δημόσια μεταφορικά μέσα και 110 χιλιόμετρα όταν κινείται με ιδιόκτητο μεταφορικό  μέσο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο.  
2.  Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από 03.05.2012, ημερομηνία δημοσίευσης της  σχετικής Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.








                                         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου