Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

ΔΝΕΜ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Υποβολή Αιτήσεων: από την 22.01.2013 έως την 31.01.2013 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς για τις υπηρεσιακές τις ανάγκες στους νομούς Αττικής και Αρκαδίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
• ΑΔΜΗΕ - Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ): Δυρραχίου 89, 104 43
Αθήνα.
Αρμόδιοι: Πρέντζα Ουρανία τηλ. 210 – 5192531, Μυλωνάς Χρυσόστομος τηλ.
210 5192532 (για τη θέση με κωδικό 369)
• ΚΥΤ Μεγαλόπολης, Επαρχιακή οδός Μεγ/λης – Καρυών.
Υπόψη κου ΣΑΡΡΗ Σ. τηλ. 2791027058 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
 http://www.admie.gr/fileadmin/groups/ADMIE_DNEM/Proslipseis/SOCH_5-2012_DNEM.pdf

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου