Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΔΣΣΜ ΣΟΧ 1/2012 (59 ατόμων)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΔΣΣΜ ΣΟΧ 1/2012 (59 ατόμων)
05.11.2012  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1
Ανακοίνωση Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:
Φορέας:
Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΔΣΣΜ ΣΟΧ 1/2012 (59 ατόμων)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου