Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Από ... Κρησάρα θα Περάσουν τα Υποψήφια Έργα για τα Project Bonds‏

Από κρησάρα αναμένεται να περάσουν τα έργα που θα ενισχυθούν χρηματοδοτικά με project bonds στη φάση της 18μηνης πιλοτικής φάσης, στη διετία2012-2013. Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, προορίζεται για δέκα συνολικά έργα, είτε και στους τρεις τομείς (ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες) είτε και σε έναν μόνον από αυτούς. Το βασικό κριτήριο που θα κρίνει την επιλογή του υποψήφιου έργου θα είναι κατά πόσο ελκυστικό θα αποδειχθεί, ως έργο κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, για τα έργα ενεργειακού ενδιαφέροντος θα ακολουθήσει, μετά το Ευρωκοινοβούλιο, η ψήφιση επιμέρους Κανονισμών, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, από την Επιτροπή Ενέργειας, ώστε να καθορισθεί το πλαίσιο και τα κριτήρια επιλογής. Οι προτάσεις που υπάρχουν ως τώρα αφορούν στη δημιουργία regional groups, με την Κομισιόν να έχει την τελική εποπτεία. Σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα αυτά αναμένεται να αποσαφηνισθούν από το φθινόπωρο,αν και ήδη έχει αποφασισθεί ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ΕΤΕπ, η οποία θα κάνει και την αξιολόγηση τους.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα Ομόλογα Έργου δεν θα καλύπτουν παραπάνω από το 20% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Το ομόλογο έργου θα μπορεί να εκδίδει είτε ιδιώτης επενδυτής, είτε και κράτη-μέλη(μπορούν να αφορούν και περισσότερα από ένα κράτος-μέλος) και επί της ουσίας θα αποτελεί «διαβατήριο» για τη χρηματοδότηση του έργου και από άλλες πηγές (τραπεζικά δάνεια κλπ.).
Η πιλοτική φάση θα χρηματοδοτηθεί με αναδιάταξη του προϋπολογισμού για τα έργα 2012 και 2013 για υφιστάμενα προγράμματα μεταφορών,τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Οι μεταφορές θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος των εγγυήσεων (200 εκατ. ευρώ), άλλα 20 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις τηλεπικοινωνίες και μόλις 10 εκατ. ευρώ για την ενέργεια.
Τα έργα που θα ενταχθούν στην πιλοτική φάση εφαρμογής των Ομολόγων Έργου θα πρέπει να κριθούν κατάλληλα και υλοποιήσιμα από την ΕΤΕπ και την Κομισιόν, με βάση τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της Ε.Ε. Οι αιτήσεις και οι αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τις 31/12/2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής θα πρέπει να είναι δυνατή η έγκριση από το συμβούλιο διοικητών της ΕΤΕπ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 31/12/2014.
Ο ΑΔΜΗΕ
Θετικά υποδέχεται ο ΑΔΜΗΕ το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο που εγκαινιάζει η Ε.Ε. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Διαχειριστής έχει σε ετήσια βάση επενδύσεις περί τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση προϋπολογισμού για νέα έργα μεταφοράς στην 3ετία 2012-2015, είναι εύλογο να στρέφει την προσοχή του και στην αξιοποίηση των Ομολόγων Έργου.
Σε αυτή τη φάση, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το energia,ο ΑΔΜΗΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις αυτές, στο πλαίσιο του ENTSO-E,για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρισμό (ΕΚΕ). Τα έργα αυτά αφορούν σε μια συντονισμένη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι διασυνδέσεις, για την εξυπηρέτηση των στόχων του 2020 και του 2050. Τα έργα που θα χαρακτηρισθούν ως ΕΚΕ ενδεχομένως να μπορέσουν να ενισχυθούν χρηματοδοτικά και με τα project bonds. Η όλη διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά του ENTSO-E, στην οποία συμμετέχει και ο ΑΔΜΗΕ.
Ως έργα κοινοτικού ενδιαφέροντος ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί τη διασύνδεση των Κυκλάδων, τη σύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, αλλά και τη νέα διασύνδεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου